Ekspedycyjne FAQ

Wierzę, że wśród czytelników Ekspedycji jest wielu nauczycieli i rodziców, pracujących zgodnie z metodą Montessori. Prawdopodobnie są też tacy, którzy dopiero o niej usłyszeli lub niedawno uwierzyli, że może to być coś dla nich. Jeśli tak, to w głowie może rodzić się sporo pytań. Dziś postaram się na nie krótko odpowiedzieć. A może masz jakieś pytanie, na które wciąż nie odpowiedziałam? Jeśli tak, to zapraszam do kontaktu!

  • Czy mogę korzystać z Ekspedycji, nie znając metody Montessori?

Zdecydowanie! Chcę adresować Ekspedycję do wszystkich. Nie ukrywam jednak tego, że w wielu sytuacjach wykorzystanie pomocy Montessori mocno wesprze proces nauki. Jeśli chcesz – możesz spróbować wykonać je samodzielnie, kupić oryginalne pomoce w sklepie lub skorzystać z mojej propozycji. Chciałabym dla osób nie znających pomocy Montessori umieszczać filmiki lub spisane zasady pracy z pomocami. Pomoce są szczególnie ważne przy realizowaniu Baz, tam również używam kolorystyki i sposobu zapisu spójnego z pomocami.

W zasadzie niezależne od pomocy Montessori są Eksploracje. To źródło ciekawych i inspirujących zadań, które pozwalają ugruntować i rozwinąć wiedzę zdobytą w ramach realizacji podstawy programowej.

  • Dlaczego piszesz, że Ekspedycja ma obejmować podstawę programową dla klas 4-6, a w innym miejscu, że jest adresowana do dzieci z drugiego i trzeciego poziomu (6-12 lat)?

Jestem nauczycielką pracującą z dziećmi z klas 4-6, a to sprawia, że w tym zakresie czuję się najbardziej kompetentna. Zauważyłam również, że o ile praca na konkrecie jest naturalna w klasach wczesnoszkolnych (niezależnie od tego, czy odbywa się na materiale montessoriańskim, czy z użyciem innych pomocy), to w klasach 4-6 w sposób całkowicie nagły wchodzi się w tradycyjnych szkołach w abstrakcyjne obliczenia. To dlatego zdecydowałam się skupić na podstawie programowej dla klas 4-6.

Jednocześnie sposób wprowadzania tych zagadnień sprawia, że wiele z nich jest dostępne (w wersji „na konkrecie”, być może bez przejścia do abstrakcyjnego wykonywania działań) dla znacznie młodszych dzieci.

  • Jeśli chciałbym wprowadzić swoje dziecko w matematyczne pomoce Montessori, to czy mogę zacząć od Ekspedycji?

Przygotowując swoje pomoce skupiam się na programie klas 4-6, w szczególności zakładam, że dzieci poznały już wszystkie cyfry (jako symbole, ale też jako reprezentację pewnej ilości) oraz podstawy systemu dziesiętnego. Jeśli dziecko nie jest jeszcze na takim etapie, a chciałbyś skorzystać z matematycznych pomocy Montessori, to zachęcam do zapoznania się z montessoriańskim złotym materiałem.

  • Skoro pomoce Montessori są dostępne, to po co chcesz wydać własną w ramach OdpalProjekt?

Pomoce Montessori są niezwykle cennym materiałem do pracy z uczniami, bardzo wiernie oddającym rozwiązania wypracowane przez samą Marię Montessori. Niestety są one dość drogie, a to sprawia, że w zasadzie są niedostępne dla rodzin i używane jedynie w szkołach Montessori.

Uważam, że obecna technika umożliwia wykonanie ich w inny, tańszy sposób, spójny z tradycyjnym i zachowującym najważniejsze ich cechy (kontrola błędu, kolorystyka, trwałość). W warunkach domowych nie ma również dużego znaczenia posiadanie pomocy do każdego z zagadnień osobno, co jest kluczowe przy większej liczbie uczniów. Zachęcam rodziców, kierujących się metodą Montessori, by znając możliwości i zainteresowania dziecka, przygotowywali moją pomoc do pracy pod konkretnym kątem (jednego z działań, badania cech podzielności itp.). Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe byłoby udostępnienie wypracowanego rozwiązania szerszej grupie odbiorców, niezależnie od ich stopnia znajomości całości metody Montessori oraz możliwości finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *