Opowieści

Wielkie Opowieści (inaczej nazywane Wielkimi Lekcjami) to w pedagogice Montessori fascynujące historie, które mają pomóc dzieciom na znalezienie własnego miejsca we Wszechświecie. Ostatnia z nich opowiada o powstaniu liczb. Nie sposób opowiedzieć ją za jednym razem, tak bogaty jest świat matematyki. Podobnie jak przy pozostałych opowieściach, to nauczyciel prowadzący Wielką Lekcję dobiera zakres zagadnień, akcenty i formę opowieści, do swoich słuchaczy.

Ci, którzy znają Wielkie Opowieści, wiedzą, że zwykle opowiadanie zaczyna się w tym momencie, w którym skończyło się poprzednie. Takie osoby z łatwością dostosują proponowany tekst do montessoriańskiego stylu. Tutaj staram się przedstawić opowieść jako pewną odrębną całość, z której mogą skorzystać również ci, którzy nie pracują metodą Montessori.

Zachęcam do pobrania pliku, w którym znajdziecie najprostszą opowieść przekrojową przez historię powstania liczb w dzisiejszym kształcie. W pliku znajdują się

  • gotowa propozycja opowieści opatrzona rysunkami,
  • konspekt treści do opowiadania,
  • propozycje rekwizytów, które mogą ubarwić opowieść,
  • propozycje na poszerzenie tematu poprzez aktywności (zarówno matematyczne, jak i historyczne czy kulturowe),
  • wykaz źródeł – zainteresowani mogą poszerzyć dzięki nim swoją wiedzę.

Jeśli chcesz dostawać o najważniejszych działaniach Ekspedycji – zapisz się na Newsletter!

preloader