Bazy

Bazy są elementem ekspedycji pozwalającym zdobyć oraz ugruntować matematyczną wiedzę i umiejętności. Więcej na temat ich koncepcji możesz przeczytać na stronie “Czym są bazy?”. Poniżej znajduje się lista wszystkich opracowanych już baz – zapraszam do korzystania!

Liczby naturalne

Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych

 • Baza 1 – Odczytywanie liczb zapisanych z wyróżnieniem poszczególnych pozycji w systemie dziesiętnym, bez cyfry 0
 • Baza 2 – Odczytywanie liczb zapisanych z wyróżnieniem poszczególnych pozycji w systemie dziesiętnym, w których pojawia się cyfra 0
 • Baza 3 – Zapisywanie cyframi liczb zapisanych słownie z wyróżnieniem poszczególnych pozycji w systemie dziesiętnym, bez cyfry 0
 • Baza 4 – Zapisywanie cyframi liczb zapisanych słownie z wyróżnieniem poszczególnych pozycji w systemie dziesiętnym, z cyfrą 0
 • Baza 5 – Zapisywanie cyframi liczb zapisanych słownie bez wyróżnienia poszczególnych pozycji w systemie dziesiętnym

Liczby rzymskie

 • Baza 6 – Zamiana liczb arabskich na rzymskie dla pojedynczej pozycji dziesiętnej
 • Baza 7 – Zamiana liczb arabskich na rzymskie
 • Baza 8 – Zamiana liczb rzymskich na arabskie przy wyróżnionych pozycjach w systemie dziesiętnym
 • Baza 9 – Zamiana liczb rzymskich na arabskie

Porównywanie liczb naturalnych

 • Baza 10 – Porównywanie liczb naturalnych z wyróżnieniem pozycji w systemie dziesiętnym (o różnej długości, o tej samej długości i dowolnych)
 • Baza 11 – Porównywanie liczb naturalnych bez wyróżnienia pozycji w systemie dziesiętnym
 • Baza 12 – Porównywanie z użyciem różnicy (o ile mniej/więcej)
 • Baza 13 – Porównywanie z użyciem ilorazu (ile razy mniej/więcej)

Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych

 • Baza 14 – Dodawanie pisemne z gotowym zapisem bez przekraczania progu dziesiątkowego
 • Baza 15 – Dodawanie pisemne z gotowym zapisem z jednym przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • Baza 16 – Dodawanie pisemne z gotowym zapisem z wielokrotnym przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • Baza 17 – Dodawanie pisemne bez gotowego zapisu
 • Baza 18 – Odejmowanie pisemne z gotowym zapisem bez przekraczania progu dziesiątkowego
 • Baza 19 – Odejmowanie pisemne z gotowym zapisem z jednym przekraczeniem progu dziesiątkowego
 • Baza 20 – Odejmowanie pisemne z gotowym zapisem z wielokrotnym przekraczaniem progu dziesiątkowego
 • Baza 21 – Odejmowanie pisemne z gotowym zapisem z przekraczeniem progu dziesiątkowego o kilka rzędów (gdy w rzędzie z którego „pożyczamy” jest cyfra 0)
 • Baza 22 – Odejmowanie pisemne bez gotowego zapisu

Mnożenie liczb naturalnych przez liczbę jednocyfrową

 • Baza 23 – Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, przy gotowym zapisie, bez przekraczania progu dziesiątkowego
 • Baza 24 – Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, przy gotowym zapisie, z jednym przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • Baza 25 – Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, przy gotowym zapisie, z przekraczaniem progu dziesiątkowego

Mnożenie liczb naturalnych wielocyfrowych

 • Baza 26 – Mnożenie przez potęgę liczby 10 i przez “okrągłą liczbę”
 • Baza 27 – Mnożenie pisemne przez liczbę kilkucyfrową, bez przekraczania progu dziesiątkowego na etapie mnożenia
 • Baza 28 – Mnożenie pisemne przez liczbę kilkucyfrową z przekraczaniem progu

Dzielenie liczb naturalnych

 • Baza 29 – Dzielenie z resztą w zakresie tabliczki mnożenia
 • Baza 30 – Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, bez cyfry 0 w wynikach, z przygotowanym zapisem
 • Baza 31 – Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, bez cyfry 0 w wynikach, bez przygotowanego zapisu
 • Baza 32 – Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową z przygotowanym zapisem
 • Baza 33 – Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, bez przygotowanego zapisu

Zaokrąglanie liczb naturalnych

 • Baza 37 – Zaokrąglanie liczb naturalnych przy wyróżnionych pozycjach systemu dziesiętnego
 • Baza 38 – Zaokrąglanie liczb naturalnych

Cechy podzielności

 • Baza 39 – Cecha podzielności przez 2
 • Baza 40 – Cecha podzielności przez 3
 • Baza 41 – Cecha podzielności przez 4
 • Baza 42 – Cecha podzielności przez 5
 • Baza 43 – Cecha podzielności przez 9
 • Baza 44 – Cecha podzielności przez 10

Geometria

Pola prostokątów i trójkątów

 • Baza 45 – obliczanie pól prostokątów (jednostka – kratka)
 • Baza 46 – obliczanie pól trójkątów (jednostka – kratka; większe wartości)
 • Baza 47 – obliczanie pól trójkątów (jednostka – centymetr kwadratowy)
 • Baza 48 – obliczanie pól trójkątów (jednostka – kratka)

Ułamki dziesiętne

Odczytywanie i zapisywanie ułamków dziesiętnych

 • Baza 49 – Odczytywanie/zapisywanie ułamków dziesiętnych z jedną cyfrą niezerową
 • Baza 50 – Odczytywanie/zapisywanie ułamków dziesiętnych z dowolnymi częściami ułamkowymi
 • Baza 51 – Odczytywanie/zapisywanie ułamków dziesiętnych z niezerową częścią całkowitą

Porównywanie ułamków dziesiętnych

 • Baza 52 – Porównywanie ułamków dziesiętnych z wyróżnieniem poszczególnych pozycji dziesiętnych
 • Baza 53 – Porównywanie ułamków dziesiętnych

Ułamki zwykłe

Zapisywanie i odczytywanie ułamków zwykłych

 • Baza 56 – Rozumienie zapisu ułamka zwykłego (właściwego)

Ułamki niewłaściwe i liczby mieszane

 • Baza 57 – Zamiana ułamka niewłaściwego na całości
 • Baza 58 – Zamiana całości na ułamek niewłaściwy
 • Baza 59 – Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną (w zakresie materiału)
 • Baza 60 – Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy (w zakresie materiału)
 • Baza 61 – Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną (poza zakresem materiału)
 • Baza 62 – Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy (poza zakresem materiału)
 • Baza 63 – Rozmienianie jednej całości w liczbie mieszanej
 • Baza 64 – Wyciąganie całości w liczbie mieszanej z ułamkiem niewłaściwym

Porównywanie ułamków zwykłych

 • Baza 65 – Porównywanie ułamków właściwych o jednakowych mianownikach
 • Baza 66 – Porównywanie ułamków niewłaściwych o jednakowych mianownikach
 • Baza 67 – Porównywanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach
 • Baza 68 – Porównywanie ułamków niewłaściwych i liczb naturalnych
 • Baza 69 – Porównywanie ułamków niewłaściwych i liczb mieszanych o jednakowych mianownikach
 • Baza 70 – Porównywanie ułamków właściwych o jednakowych licznikach

Rozszerzanie ułamków zwykłych

 • Baza 71 – Rozszerzanie ułamków przez zadaną liczbę (w zakresie pomocy)
 • Baza 72 – Rozszerzanie ułamków przez zadaną liczbę (bez pomocy)
 • Baza 73 – Rozszerzanie ułamka do ułamka o zadanym liczniku
 • Baza 74 – Rozszerzanie ułamka do ułamka o zadanym mianowniku

Skracanie ułamków

 • Baza 79 – Skracanie ułamków (w zakresie pomocy)
 • Baza 80 – Skracanie ułamków (poza zakresem pomocy)
 • Baza 81 – Skracanie ułamków do postaci nieskracalnej
 • Baza 82 – Skracanie ułamków do zadanego licznika lub mianownika

Dodawanie ułamków zwykłych

 • Baza 75 – Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku
 • Baza 76 – Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku z przekraczaniem całości
 • Baza 77 – Dodawanie liczb mieszanych o tym samym mianowniku
 • Baza 78 – Dodawanie liczb mieszanych o tym samym mianowniku z przekraczaniem całości

Jeśli chcesz dostawać o najważniejszych działaniach Ekspedycji – zapisz się na Newsletter!

preloader