Co znajdziesz na Ekspedycji?

Ekspedycja to projekt złożony z kilku elementów, adresowany do różnorodnej grupy odbiorców, mierzących się z matematyką w klasach 4-6. Zapraszam cię do zapoznania się z mapą zanim wyruszysz – dzięki temu w pełni wykorzystasz potencjał Ekspedycji 🙂

Wszystkie elementy mają służyć jednemu celowi: stworzeniu możliwości zindywidualizowanej nauki matematyki. To uczeń stoi w centrum, a trasa ekspedycji, którą podejmie, może być stale dopasowywana do jego zainteresowań i potrzeb.

Bazy to miejsce, w którym znajdują się zadania prowadzące do poznania matematycznych pojęć, reguł, metod wykonywania działań. A więc nauka przez doświadczenie i odkrywanie! Na ten moment chcemy opracować bazy związane z podstawą programową klas 4-6. Bazy są tworzone zgodnie z zasadami izolacji trudności: w ramach jednej bazy uczeń pokonuje jedną, konkretną trudność. Bazy można realizować w dowolnej kolejności, przy czym na początku każdej bazy zapisana jest informacja, jakiej wiedzy (innych, wcześniej zrealizowanych baz) wymaga. Zostały zapisane (poprzez oznaczenia czy kolory) w sposób spójny z pomocami Montessori.

Eksploracje dają możliwość rozwinięcia zdobytych w Bazach umiejętności. Zawierają zadania twórcze, porządkujące i systematyzujące wiedzę. Mają być intelektualnym wyzwaniem. Są na różnorodnym poziomie, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Część z nich łączy różne działy matematyki lub wykracza poza podstawę programową.

Narzędzia mają umożliwić pracę na konkrecie osobom, które nie mają dostępu do oryginalnych pomocy Montessori. Umieszczam tam opracowane przez siebie pomoce (do wydruku). Spełniają wszystkie założenia pomocy Montessori, a jednocześnie są ekonomiczne.

Montessori to dział, w którym zbieram podstawowe zasady montessoriańskiej pracy. Wierzę, że staną się one inspiracją dla wszystkich, którzy jeszcze jej nie znają.

Opowieści to nawiązanie do Wielkiej Lekcji Montessori o powstaniu liczb. Chcemy podzielić się różnymi wersjami tej opowieści, akcentującej różne działy matematyki. Mamy nadzieję, że te historie pozwolą nauczycielom Montessori dostosować tę wielką lekcję do swoich słuchaczy i ich aktualnych zainteresowań matematycznych, a uczniów zachęcą do poznawania historycznego tła fenomenu matematyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

preloader