Tabela do sita Eratostenesa

0,00 

Opis

Tabela liczb od 1 do 130, dzięki której dziecko może badać wielokrotności liczb lub szukać liczb pierwszych metodą sita Eratostenesa.

Pliki zawierają również tabele kontrolne z zaznaczonymi liczbami podzielnymi przez liczby od 2 do 20.